Ceol & Foghlaim

Aistir ar an Aibítir

Módh úr chun aibítir na Gaeilge a theagasc do dhaltaí óga (nó aosta) ina snoitear rannaireacht, aiteachas, agus greann, le tíreolaíocht, ceol agus canúintí. Samhlaítear go bhféadfaí, ní hamháin, ainm agus fuaim na litireacha a theagasc ach go bhféadfaí mórán ábhair eile a tharaingt isteach ar an gceacht.

Treoirbhileog do Mhúinteoirí

Buíochas le COGG

Creidmheasanna